Projekty współfinansowane przez Unię Europejską

 

Regionalny program operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

 

PPUH ZUPIL Andrzej Paszenda

Tytuł Projektu: Dywersyfikacja działalności PPUH ZUPIL poprzez zakup wysokowydajnego rozdrabniacza do wstępnej utylizacji odpadów

Wartość projektu: 1 810 064,94 PLN
Wartość dofinansowania: 749 925,00 PLN

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

  

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

 


 

Regionalny program operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

 

Andrzej Paszenda ZUPIL Spółka Jawna

Tytuł Projektu: Inwestycja w specjalistyczny sprzęt leśny celem dokonania postępu konkurencyjnego i innowacyjnego w przedsiębiorstwie Andrzej Paszenda ZUPIL Spółka Jawna

Wartość projektu: 984 000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 480 000,00 PLN

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

  

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

 

Skontaktuj się z nami
32 410 30 60
Napisz do nas

lub odwiedź nas: 47-430 Rudy, ul. Szkolna 6

Copyright © ZUPIL  |  Wykonanie: Sakowww